Om oss

Bakgrunn og formål


Mange av Modelljernbaneverkets medlemmer har bakgrunn fra de andre modelljernbaneklubbene i omådet, men har ønsket å konsentere seg mer om bygging av Fremoduler og deltakelse på treff med disse. Dette er verkets også hovedmålsetting.

Utgangpunktet for MJBV var når Jon Einar Vistad og Terje Ollestad signerte kontrakt sommeren 2007 med Vitenfabrikken i Sandnes om bygging av Sandnes stasjon som en kombinert utsilling og Fremodul . I den forbindelse fikk vi adgang til Vitenfabrikkens verksted, og vi fikk etterhver med oss Espen Haarr, Øyvind Østbø og Leif Kåre Lende på forskjellige aspekter av arbeidet med Sandnes. Når verkstedbygget på VItenfabrikken skulle oppdateres sommeren 2014 fikk vi heldigvis nye lokaler på Varatun Gård.

Målsetningen står ved lag, og flertallet av medlemmene i MJBV er aktive byggere av moduler med norske og etterhver også amerikanske forbilder. Hvor mange som deltar på Fremo-treff hvert år vaierer, men på de fleste større treff i Norge stiller MJBV med en betydelig prosent av modulene.
 


LokalerModelljernbaneverkets hovedkontor er for tiden lokalisert i  Varatunhagen 51, 4317 Sandnes, nærmere bestemt i låvekjelleren.

Region Sør er lokalisert i Kristiansand

Region Øst er lokalisert  Horten

Fremotreff Arendal 2016

FREMO

Freundeskreis Europäischer Modellbahner

Ideen med et FREMO treff er at medlemmene samles og setter sammen moduler til et anlegg av en viss størrelse som man kjører et trafikkspill på. Trafikkspillet skal i størst mulig grad gjenskape driften på den virkelige jernbanen. På forhånd er det bestemt hvilken epoke som gjelder for treffet, den mest brukte er perioden 1960-70.
Introducing FREME (video)
Deltakerne stiller med moduler og materiell og størrelsen på anlegget er avhengig av hvilke moduler som meldes på til treffet. Anleggets utforming og størrelse avgjør hva slags trafikkmulighet man kan få, og hvor mange kjøreoppdrag som kan genereres. Antall kjøreoppdrag, sammen med hvor mange det trengs for å bemanne stasjonene, bestemmer hvor mange deltakere et treff bør ha.
De fleste medlemmene i MJBV er medlemmer i FREMO. 

FØLG OSS 

SHARE THIS PAGE!